Follow us on Facebook Follow us on Twitter
PinterestNEWS
HAIR
GIRLSWEAR
MENSWEAR
UNISEX
STYLE
TRUE COLORS
Personlige Oplysninger

Vi gemmer kun de oplysninger der er nødvendige for at gennemføre din bestilling og for at kunne give dig en god service (navn, adresse, e-mail og telefonnummer).

Alle oplysninger behandles strengt fortroligt og vil aldrig blive videregivet til tredjepart.
Hvor intet andet er angivet, er oplysningerne ikke krypteret, dog er alle data beskyttet bag en firewall.

Når du betaler med kreditkort foregår transaktionen krypteret gennem SSL teknologi til QUICKPAY. Blackno1.dk har ikke mulighed for, på noget tidspunkt at se dit kortnummer eller andre følsomme kortdata.

Persondatapolitik
Blackno1.dk er dataansvarlig.
Som registreret har du altid mulighed for at få indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Gode råd til mindreårige
Er du under 18, kan du ikke bestille, du skal bede dine forældre om at de handler for dig.

Brug af cookies på hjemmesiden
Hos Blackno1.dk anvender vi kun såkaldte cookies i begrænset omfang. En cookie er en lille fil, som bliver sendt fra vores hjemmeside til din computer for midlertidigt at gemme oplysninger. Eksempelvis omkring hvilke varer, du har lagt i din indkøbskurv.

Sletning af cookies
Cookies kan slettes ved at gå ind i Internet Explorer under punktet ”Funktioner” og derefter ”Internetindstillinger”. Under dette menupunkt vælges ”Slet cokkies”. Herved slettes ALLE cookies.

Oplysninger afgivet til Blackno1.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Blackno1.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til blackno1.dk via e-mail info(snabela)blackno1.com.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på Blackno1.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Blackno1.dk.

Spørgsmål eller kommentarer
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores informationspolitik, er du velkommen til at sende os en mail


Personal Information

We only store the information necessary to complete your order and to provide you with good service (name, address, email and phone number). All information is treated in strict confidence and will never be disclosed to third parties.
Unless otherwise stated, the information is not encrypted, however, all data is protected behind a firewall.

When you pay with a credit card transaction takes place encrypted using SSL technology to QuickPay. Blackno1.dk are not able, at any time to see your card number or other sensitive card data.

Privacy Policy
Blackno1.dk is responsible for data.
Once registered, you always have the opportunity to gain insight and you can object to the registration under the provisions of the Privacy Act.

Advice for minors
If you are under 18, you can not order, you have to ask your parents to order for you.

Using cookies on the website
At Blackno1.dk we only use cookies to a limited extent. A cookie is a small file that is sent from our website to your computer to temporarily store information. For example, around which items you have placed in your shopping cart.

Deleting cookies
Cookies can be deleted by going into Internet Explorer under "Tools," then "Internet Options." In this menu, select "Delete cokkies". This will delete ALL cookies.

Questions or comments
If you have questions or comments about our information policy, please feel free to send us an email

Information provided to Blackno1.dk is not be transmitted or sold in any way to third parties, and we will not keep record on any sensitive personal information.

As registered with Blackno1.dk you always have the right to object to the registration. You also have the right to inspect the information recorded about you. These rights are secured by the Privacy Act queries regarding this should be directed to blackno1.dk via e-mail: info (snabela) blackno1.com.

Logstatistics
We use a log statistics on Blackno1.dk which means that a statistical system collects information that can give a statistical picture of how many visitors we have, where they come from and where on the site is vacated, etc..Log statistics are used only for the purpose of optimizing Blackno1.dk.

Questions or comments
If you have questions or comments about our information policy, please feel free to send us an email


 

basket SHOPPING BASKETYour shopping basket is empty.

Dankort Visa Visa Electron Mastercard

BLACK NO 1
Studiestræde 3
1455 Copenhagen K
Denmark

Tel: +45 33 12 22 02
VAT: DK 26 81 15 03
info (snabela) blackno1.com

 

 

Find Shop
Opening Hrs
Size Help
CardFees Online
Shipping
Returns Online orders & General terms
Personal Data

About Black No 1


About Dr.Martens Sole


Black Backyard Market

Black No. 1 is an alternative clothing store that sells Black clothes, shoes, boots and accessories within the styles Rock, Punk, Gothic, Metal, Steampunk, Burlesque, etc. We also stock a large selection of La Riché Directions Semi-Permanent Hair Colour and Stargazer Hair Colour. Pimp your Hair with a crazy colour hairdye. You can shop here on this web site or stop by our shop in Studiestraede 3 in Central Copenhagen, Denmark.

Primarily, our clothes is black, but we have colors in between to vary the look you choose. Our customers are very creative and many buy clothes after the music taste they have and create their own very unique style. We love equipping people, if you need help don’t hesitate to ask for help in the shop or on mail, we will be happy to help create your style with our products.
We greatly appreciate all our customers, young and old, girls and boys, big and small, artists, musicians, stylists, etc.

In addition to Black No. 1, we have True Colors. True Colors is a variation of Black No 1, but only with colored clothes, shoes, boots and accessories. In True Colors, we also stock a fast selling selection of 50s dresses.

Black No 1 er en alternativ tøj butik, der sælger Sort tøj, sko, støvler og tilbehør indenfor bl.a. Rock, Punk, gotisk, metal, Steampunk, Burlesque. Vi har også et stort udvalg af Directions La Riché Semi Permanent Hårfarve og Stargazer Hårfarve så du kan lave den vilde frisure med en ”Crazy Colour”. Du kan handle her på denne hjemmeside eller kigge forbi vores Sorte Alternative butik, Black No 1, Studiestræde 3 i det centrale København, Danmark.

Primært, er vores tøj er sort, men vi har farver i mellem til at variere stilen du vælger. Vores kunder er meget kreative, og mange køber tøj efter den musiksmag de har, og hered skaber deres egen meget unike stil. Vi elsker at klæde folk på, hvis du har brug for hjælp, så tøv ikke med at bede om hjælp i butikken eller på e-mail, vil vi være glade for at hjælpe med at skabe- eller tilføje til din stil med vores produkter.
Vi sætter stor pris på alle vores kunder, unge og gamle, piger og drenge, store og små, kunstnere, musikere, stylister mv

Ud over sort No 1, har vi True Colors. True Colors er en variation af Black No 1, men kun med farvede tøj, sko, støvler og tilbehør. I True Colors, vi lagerfører også et hurtigt sælgende udvalg af 50'erne kjoler.


Black No 1 | Studiestræde 3
1455 Copenhagen K, Denmark
TEL: +45 33 12 22 02 | SE/CVR. 26 81 15 03
This website uses session cookies. A cookie is a small text file stored in your browser in order to recognize your computer during your visit.
Our cookies do not contain personal information. By clicking OK or continuing using this website, you accept the use of cookies on BlackNo1.com